Dịch vụ
Our
Service
01.

Quy chuẩn thương hiệu

Thực trạng thương hiệu
Phân tích thị trường cạnh tranh
Tư vấn kiến trúc thương hiệu
Tư vấn thuộc tính thương hiệu

02.

Thiết kế thương hiệu
  • Đặt tên công ty
  • Đặt tên thương hiệu
  • Sáng tác slogan
  • Bảo hộ thương hiệu
  • Thiết kế logo
  • Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế Key Visual
  • Thiết kế bao bì
03.

Thiết kế Marketing

Thiết kế Profile
Thiết kế Brochure
Thiết kế Catalogue
Thiết kế Mascot
In ấn và sản xuất sản phẩm

04.

Thiết kế UI/UX

Thiết kế giao diện Web
Thiết kế Landing Page

07
04
05 1
08
Quy trình thực hiện
How
we make it
1

Thu thập và phân tích

Việc tạo ra một dự án thiết kế phù hợp và có mục đích chỉ có thể thực hiện được khi có đầy đủ thông tin doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ thu thập, phân tích và nghiên cứu thông tin về mục tiêu và những thách thức của doanh nghiệp.

2

Sáng tạo

Nguồn thông tin mà doanh nghiệp cung cấp sẽ được chúng tôi sử dụng trong giai đoạn này. Đây là thời gian để toàn bộ đội ngũ của Tree Creative bắt đầu tư duy, nghiên cứu và sáng tạo. Tất cả với mục tiêu tạo ra một tác phẩm độc đáo và tâm huyết.

3

Thiết kế

Trong giai đoạn này chúng tôi sẽ tạo các nguyên mẫu. Việc test sản phẩm thực tế sẽ cho chúng ta ý tưởng tốt về cách dự án sẽ hoạt động trong thế giới thực. Bạn sẽ có hình dung cụ thể về về vật liệu trước khi sản xuất và đảm bảo dự án đáp ứng mong đợi.

4

Bàn giao

Sau khi dự án được hoàn thiện, quy trình bàn giao được kiểm tra chặt chẽ. Cẩm nang hướng dẫn với thông số kỹ thuật để sử dụng và các tệp gốc đã sẵn sàng để gửi đến doanh nghiệp.

Biểu tượng nhỏ, giá trị lớn. Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Creativity for
Enhancing
Experiences